Ni pogumen tisti, ki ga sploh ni strah. Pogumen je tisti, ki strah premaguje!


EMDR - desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR je psihoterapevtska metoda, ki s pomočjo očesnih gibov, spodbudi možganske nevrofiziološke mehanizme, da sprocesirajo informacije, ki so nekoč, kot posledica travmatske izkušnje, zamrznile v nas. Aktivira se reprocesiranje in s tem mehanizem samozdravljenja.

EMDR metoda se uporablja predvsem pri delu s post travmatsko stresno motjo (travmatskimi dogodki iz otroštva, stresni dogodki v odraslosti, naravne nesreče, vojne). EMDR učinkovito uporabljamo tudi pri delu z različnimi duševnimi motnjami: anksiozne motnje (npr. razne fobije, panična motnja), osebnostne motnje, odvisnosti itd.

Cilj terapije je predelava obremenjujočih, travmatskih dogodkov. Terapevstki proces vključuje različne komponente spomina: senzorni (podobe, zvoki, vonji, dotiki, okus), misli (v času travmatskega dogodka), emocije, telesne senzacije in prepričanja. Samo reprocesiranje travmatskega dogodka pa prinaša s seboj tudi desenzitizacijo, uvide, spremembe naših telesnih in emocionalnih odzivov.

Psihološka travma zajema reakcije na izjemno ogrožujoč dogodek. Sem sodijo podoživljanje dogodka, izogibanje dražljajem, ki spominjajo na travmo in povečano vzburjenje živčnega sistema. Travmatska je tista izkušnja, ki presega kapacitete za spoprijemanje in ima destruktivni vpliv na telo in psiho. Pomembna je predvsem subjektivna ocena dogodka, pomen, ki ga situaciji pripišemo in s tem povezano, kako ogroženo in nemočno se počutimo. Motnje v sistemu procesiranja informacij vplivajo na to, da je informacija (travmatski dogodek) neprocesirana in disfunkcionalno shranjena v spominskih mrežah. Prav to pa je osnova za patologijo, ko sedanji dogodki samodejno aktivirajo spominske mreže neprocesiranih starih spominov. EMDR metoda pa aktivira reprocesiranje in omogoči povezavo med zavestjo in področjem, kjer je informacija shranjena ter pripelje do adaptivne razrešitve travmatske izkušnje.