Vsak korak v našem življenju pušča v nas sled. Globoko v nas se vtisnejo za nas pomembni dogodki, odnosi drugih do nas, način kako nas je družina sprejela in negovala ... Vse to so izkušnje na podlagi katerih smo si ustvarili podobo o nas samih, so izkušnje , ki so nas učie o medsebojnih odnosih.


PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je raziskovanje ali zdravljenje sebe skozi pogovore s terapevtom. Je samospoznavanje. Zaupni odnos med klientom in terapevtom je osrednjega pomena. Klientu ponudi polno sprejemanje, brez obsojanja. Je odnos v katerem si lahko to kar si, maske padejo, lahko si ranljiv, prestrašen ... nato se skozi pogovor, vaje in lastna razmišljanja o sebi učiš novih vzorcev mišljenja, vedenja ... kako biti bolj zrel, kako premagovati čustvene stiske, kako se postaviti zase, kako postavljati meje v odnosih ... Obudi naše skrite potenciale moči, možnosti soočanja tako z negativnimi kot pozitivnimi stresnimi dogodki, pomaga nam odkriti, kaj vse lahko smo, kaj vse zmoremo, pomaga nam zaupati vase, verjeti vase in nam odpre pot do tega, da sebe sprejmemo take kot smo.

Zgodnje otroštvo, odraščanje ... vsa obdobja življenja puščajo v nas sledi, zaznamujejo nas ... Skozi izkušnje se naučimo določenih vedenj, ki nam pomagajo preživeti, pomagajo prebroditi čustvene stiske. Učimo se o sebi skozi odnose z drugimi ... skozi druge iščemo potrditev zase ... Psihoterapija nam pomaga odkrivati naše vzorce vedenja, jih na novo ovrednotiti, pogledati ali so danes, v naši odrasli dobi, še funkcionalni za nas ali nam morda prav oni sedaj prinašajo težave. Pomaga nam predelati potlačena čustva naše preteklosti, ki živijo v nas še vedno kot nezaceljene rane in največkrat skozi depresijo, anksioznost ali druge duševne motnje prihajajo na plano. Življenje nas nekako prisili, da se zazremo vase, da nekaj spremenimo.

Psihoterapija je proces, ki lahko traja nekaj srečanj ali pa več let. Odvisno od težave, ki tare posameznika in hkrati tudi od njegove motiviranosti, da si resnično želi v svojem življenju narediti spremembe, preseči svoje zamere, stiske, strahove, zaživeti polno.