TRANSAKCIJSKA ANALIZA - TA

Transakcijska analiza je psihoterapevtska smer. Transakcijska analiza je tudi teorija osebnosti, je sistem diagnostičnih in terapevtsih tehnik, je teoretična podlaga za osebnostno spremembo. Izhaja iz humanistične filozofije, z osnovnim izhodiščem, da je vsak posameznik "v redu" = OK. Razvil jo je Eric Berne, sicer psihoanalitik po osnovni izobrazbi. Njegove besede so bile: "Transakcijska analiza je predobra, da bi jo namenili samo bolnim"

Transakcijska analiza je namenjena pravzaprav vsakemu, ki si želi samospoznavanja, zavedanja zakaj se vede ali razmišlja na točno določen način, prepoznavanju vzorcev, ki smo jih v otroštvu ponotranjali in so danes morda za nas ovira na poti v lastno svobodo in samouresničenje.

Sodobna transakcijska analiza je integrativna oblika psihoterapije, ki je usmerjena na posameznika kot celoto (na mišljenje, na vedenje, na čustva, na telo in na duhovno dimenzijo).

Izhodišče teorije je v treh ego stanjih posameznika, vsa tri skupaj pa predstavljajo celoto človekove osebnosti. Osnovni strukturalni model ego stanj posameznika je definiran takole:

Transakcijska analiza ponuja kratkotrajne terapije, ki so usmerjene bolj na kognitivno-vedenjsko delovanje posameznika, hkrati pa omogoča tudi globinsko psihoterapijo, kjer se dotaknemo globokih čustvenih ran, kjer se predelajo potlačena, odrinjena čustva, omogoča nam ozavestiti nezavedno.